Regnskab

Forskellige virksomhedsformer har forskellige regnskabsregler. Ikke alle virksomheder reguleres af selskabsloven og årsregnskabsloven. Men uanset hvilke regler, der gælder for din virksomheds finansielle regnskab, så er årsrapporten et centralt redskab, som virksomhedens interessenter bruger til at vurdere virksomhedens indtjeningsevne, kreditværdighed og robusthed.

Nogle forhold i en virksomheds årsrapport kan være særdeles komplekse, og det er derfor vigtigt med en professionel og kompetent rådgiver så det rette billede af virksomhedens økonomiske forhold kommer til udtryk for interessenterne.

WiCon har mange års erfaring med at udarbejde regnskaber, og hjælper gerne med velkvalificeret rådgivning og assistance.