Rådgivning om skat og moms

Skattelovgivningen og praksis ændres konstant. WiCon følger systematisk udviklingen i dansk og international skatteret, hvilket gør os i stand til at yde kompetent langsigtet proaktiv rådgivning. Vi bistår med rådgivning vedrørende de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser af økonomiske dispositioner af enhver art. WiCon rådgiver ikke alene i forbindelse med den løbende drift, men også i forbindelse med fx køb og salg af virksomhed, omstruktureringer, etablering i udlandet og generationsskifte.

Link til: Centrale beløbsgrænser i skattelovgivning