Vækst og tilpasninger

En virksomhed vil normalt efter introduktion bevæge sig over i en vækstfase, hvilket ofte indebærer en overgang fra drift i en personlig virksomhed til omdannelse til et selskab. Selv virksomheder, der forbliver i selskabsregi, vil hurtigt få ønske eller behov for at justere forretningsområderne og deres omfang. Det kan fx ske gennem opkøb eller frasalg af aktiviteter. Ofte sker det ved handel med enkeltaktiviteter, men det kan også finde sted i form af fusion, spaltning m.v.

Uanset virksomhedens størrelse er en stukturtilpasning en stor beslutning, ikke mindst på det økonomiske område. Forud for beslutningen er det vigtigt at kende de forskellige valgmuligheder og deres konsekvenser. De rådgivere, der sædvanligvis involveres i en drøftelse heraf, er advokat og revisor.

Du er velkomme til at kontakte WiCon.