Generationsskifte

WiCon tilbyder rådgivning for hele processen ved et generationsskifte, dvs. fra de indledende økonomiske og forretningsmæssige analyser af virksomheden til oplæg til generationsskiftet. Rådgivningen omfatter blandt andet

  • Omdannelse af personligt ejet virksomheder til selskab
  • Omstrukturering af virksomheden forud for salg eller overdragelse til børn mfl.
  • Vurdering af mulighed for skattefri overdragelse (succession)
  • Privatøkonomisk rådgivning