Covid-19: ny aftale udvider hjælpepakker til dansk erhvervs- kultur- og idrætsliv

 

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har netop indgået en aftale, der forlænger hjælpepakkerne til den 31. januar 2021. Ordningerne bliver samtidig udvidet for bl.a. leverandører til private arrangementer, kiosker og aftenskoler, ligesom puljer til kulturen, idrætten og foreningslivet videreføres.

Nedenfor er hovedpunkterne i aftalen af 27. oktober 2020:

Forlængelse af kompensationsordninger

De nuværende kompensations- og garantiordninger forlænges til de 31. januar 2021, hvilket bl.a. gælder følgende hjælpepakker:

  • Målrettet kompensationsordning for faste omkostninger for virksomheder underlagt restriktioner samt virksomheder underlagt begrænsninger i åbningstid.
  • Virksomheder kan desuden ansøge om kompensation for en del af sine faste omkostninger via light-ordningen, hvor der ikke er krav om revisorerklæring.
  • Kompensationsordning for arrangører (aflyste/udskudte arrangementer).
  • Kompensationsordning for sæsonafhængige selvstændige og freelancere.
  • Lønkompensation for tvangslukkede virksomheder.

Vær opmærksom på, at ovenstående liste ikke er udtømmende – se https://virksomhedsguiden.dk.

 

Forbedring af kompensationsordninger for faste omkostninger

Kompensationsordningen for faste omkostninger bliver udvidet, så adgangskravet til omsætningsnedgang bliver nedsat fra 35 til 30 pct. Samtidig bliver den maksimale kompensationsprocent for mindre virksomheder sat op fra 80 pct. til 90 pct.

 

Kompensationsordning til virksomheder, der er ramt af skærpet forsamlingsforbud.

Virksomheder, selvstændige m.fl., som rammes af det skærpede forsamlingsforbud fra 50 til 10 personer, får adgang til de eksisterende kompensationsordninger for selvstændige og faste omkostninger, hvis nævnte oplever en omsætningsnedgang relateret til forbuddet. Kompensationsordningen omfatter også virksomheder, der er direkte leverandører til private og sociale arrangementer med mindst 10 deltagere. Både leverandører af lyd, lys og taxaer kan være omfattet.

 

Kompensationsordning til virksomheder ramt af forbud mod salg af alkohol

Selvstændige og virksomheder, som er ramt af forbud mod at sælge alkohol efter kl. 22, vil blive omfattet af de nuværende kompensationsordninger for selvstændige og faste omkostninger, hvis de oplever tilstrækkelig stor omsætningsnedgang relateret til forbuddet.

 

Kompensationsordning for leverandører til minkfarme

Faste leverandører til pelsdyravlere som fx fodercentraler, dyrlæger eller kommercielle pelserier, får adgang til kompensationsordningen for selvstændige og for faste omkostninger, såfremt en besætning slås ned. 

Hvis du vil læse mere om den politiske aftale, kan du finde hele den politiske aftaletekst på Erhvervsministeriets hjemmeside.