Coronavirus og kompensationsordninger for SMV’er

 

I denne artikel er angivet de centrale kompensationsordninger for de små og mellemstore virksomheder (SMV). I skrivende stund (ultimo marts 2020) er følgende ordninger åbne, og som virksomheden kan søge om via https://virksomhedsguiden.dk:

1) Lønkompensation

Din virksomhed kan få midlertidig lønkompensation, hvis du forventer at skulle afskedige medarbejdere som følge af coronavirus/covid-19. Lønkompensation er alene muligt, hvis din virksomhed står overfor at varsle afskedigelser for minimum 30 pct. af de ansatte eller varslingen af afskedigelser omfatter mere ned 50 ansatte.

Det er muligt at søge om midlertidig lønkompensation i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juni 2020. Se yderligere betingelser på  https://virksomhedsguiden.dk og ansøg om lønkompensation via linket på virksomhedsguiden.dk.

2) Kompensation for arrangører

Det er muligt at opnå kompensation for tabt omsætning, hvis større arrangementer er blevet aflyst eller udskudt som følge af coronavirus.  For at søge kompensation skal arrangementet være planlagt til afholdelse i perioden fra og med den 6. marts 2020 til og med den 31. marts 2020, ligesom arrangementet skulle have haft flere end 1.000 deltagere eller flere end 500 deltagere, hvis arrangementet var målrettet særlige risikogrupper i form ag ældre over 80 år, gravide eller kroniske syge.

Se yderligere betingelser på  https://virksomhedsguiden.dk og ansøg om kompensation for tabt omsætning via linket på virksomhedsguiden.dk.

 3) Kompensation for tabt omsætning for virksomheder

Virksomheder kan søge om midlertidig kompensation for tabt omsætning som følge af coronavirus. Imidlertid er ordningen kun for selvstændige, der ejer mere end 25 pct. af virksomheden, har en gennemsnitlig omsætning pr. måned på minimum 15.000 kr. og hvor ejeren arbejder i virksomheden. Herudover skal den selvstændige kunne godtgøre et fald i omsætningen på minimum 30 pct. og maksimalt have 10 ansatte. Ordningen er åben for ansøgere fra d. 1. april 2020 – se https://virksomhedsguiden.dk.

 4) Kompensation til faste udgifter

En virksomhed har mulighed for at søge om midlertidig kompensation for faste udgifter i form af fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter som fx leasing. Ordningen dækker udgifter i perioden fra 9. marts til 9. juni 2020. Ordningen forventes åben for ansøgere i uge 15 – se https://virksomhedsguiden.dk.

Herudover er fristerne for betaling for AM-bidrag og A-skat for april, maj og juni blevet midlertidigt forlænget med fire måned.

Endelig kan virksomheder, der i særlig høj grad er påvirket af Covid-19, søge om en garanti fra Vækstfonden via deres finansieringsinstitut. Garantien dækker en del af finansieringsinstituttets risiko, og kan dermed give dig lettere adgang til den nødvendige finansiering.  Se  mere herom på https://vf.dk/covid-19/.