Ny milliardaftale til selvstændige og forlængelse af hjælpepakker

 

De forlængede restriktioner giver udfordringer for dansk erhvervsliv. Derfor har regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier nu indgået en aftale, der giver yderligere hjælp til gavn for selvstændige, virksomheder og lønmodtagere.

Aftalen indebærer yderligere tiltag for i alt ca. 9,5 mia. kr., der skal hjælpe danske selvstændige, virksomheder og lønmodtagere. Samtidig er det besluttet, at hvis restriktionerne forlænges til efter februar, vil hjælpepakkerne samt de målrettede puljer til erhvervs- og kulturaktivitet også blive forlænget til og med den 30. april 2021.

Aftalens hovedpunkter er følgende:

Til selvstændige mv.:

Loftet for selvstændige forhøjes fra 23.000 kr. til 33.000 kr. om måneden for selvstændige med mindst én fuldtidsansat og til 30.000 kr. om måneden for selvstændige uden ansatte. For at modtage den forhøjede kompensationssats er det et krav, at den selvstændige ikke tager mere end 23.000 kr. ud af virksomheden om måneden i den periode, hvor den forhøjede kompensationssats modtages.

Kravet for, hvor stor en omsætning virksomheden skal have for at få adgang til kompensation fra selvstændigordningen, sænkes fra 10.000 kr. om måneden til 8.000 kr. om måneden. Kravet for indkomst sænkes tilsvarende i kompensationsordningerne for freelancere mv. og den midlertidige kunststøtteordning. Begge ændringer sker med tilbagevirkende kraft fra den 9. december 2020, og det vil være muligt for selvstændige, der allerede har søgt ordningerne, at søge igen. Der tages forbehold for, at ændringerne kræver statsstøttegodkendelse.

Til virksomheder:

Der sættes 175 mio. kr. af til forenkling af ansøgningsprocessen og forbedringer af kompensationsordningen for faste omkostninger. Fristen for, hvornår bindende aftaler om f.eks. markedsføring skal være indgået, for at virksomheden er berettiget til kompensation for faste omkostninger, flyttes fra den 9. marts 2020 til den 9. december 2020.

Leverandører til offentlige arrangementer med mindst 50 deltagere får adgang til kompensationsordningen for faste omkostninger. Virksomheder, der oplever en nedgang i omsætningen pga. Udenrigsministeriets rejsevejledning, men som ikke er medlem af en godkendt rejsegarantiordning, får adgang til kompensationsordningen for faste omkostninger.

Garanti- og låneordninger i Vækstfonden og EKF forlænges til og med april 2021. Garantiordningen i Rejsegarantifonden forlænges til og med den 30. april 2021.

Der oprettes en pulje på 35 mio. kr. til at kompensere de virksomheder, der har sæsonbetonede, letfordærvelige varer med en udløbsdato på over en måned. Det gælder f.eks. juleøl. Der vil være et loft på 200.000 kr. pr. virksomhed.

Læs hele pressemeddelesen her: