Budgetter

WiCon hjælper med at beregne de økonomiske konsekvenser af de aktiviteter, virksomheden påtænker at sætte i gang. Budgettet udarbejdes i samarbejde med virksomheden, hvor fokus er på såvel drift som likviditet. Når WiCon bistår med at udarbejde budgetter vil budgettet blive ledsaget af en erklæring om det udførte arbejde, hvilket medvirker til at øge troværdigheden og tilliden til budgettet.