Bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål

Jeres virksomhedens bæredygtige profil har i dag en afgørende betydning for virksomhedens vækst, konkurrencemæssige position og ikke mindst risikostyring. WiCon bistår danske virksomheder med at indarbejde FN’s 17 verdensmål i den strategiske styring, idet arbejdet med FN’s 17 verdensmål udgør en af de største muligheder for vækst i dag. Arbejdet skal sikre en bæredygtig fremtid og kan give jeres virksomhed en unik konkurrenceposition via branding af en bæredygtig profil.

Rapportering af virksomhedens samfundsansvar er i dag en forventet del af virksomhedens eksterne kommunikation, også for SMV’er. For større selskaber er rapportering om samfundsansvar et lovkrav iht. Årsregnskabslovens § 99a. WiCon kan assistere dig og din virksomhed med at udforme en kvalificeret bæredygtighedsrapportering.